Milan Nestrojil: Obrazy, kresby

Subordinate Document
published, title (subtitle)
2013   Planeta a vertikály
2013   Umění je svoboda, nikdo není nucen je dělat
2013   Malíř a grafik myslí, že je dobře, že nemá žádnou výtvarnou školu