Tvůrčí skupina JUV: 2. díl

Subordinate Document
published, title (subtitle)
1971   Přehled výstav v Praze v letech 1970 a 1971