Umělecká řemesla ve službách památkové péče

date of exhibition: 1971
institution: Galerie na Betlemském náměstí
type of exhibition: kolektivní