Jiří Šindler: Ilustrační grafika k ruské a sovětské literatuře

date of exhibition: 1977/06/15 - 1977/08/31
institution: Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech
type of exhibition: autorská