Terezín

date of exhibition: 1977/01
institution: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP)
type of exhibition: kolektivní