Miroslav Houra: Grafika, kresby

date of exhibition: 1977/02
institution: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP)
type of exhibition: autorská