Třináct výtvarníků

Subordinate Document
published, title (subtitle)
1977   Pražské výstavy v červnu a červenci (Kronika)