Belgická krásná kniha

Subordinate Document
published, title (subtitle)
1977   Pražské výstavy v druhé polovině léta