Příběhy tisíce a jedné noci - Islámské umění ve sbírkách Moravské galerie v Brně

date of exhibition: 2011/04/22 - 2011/07/31
institution: Uměleckoprůmyslové muzeum
type of exhibition: kolektivní