Milan Janáček: Ilustrace, obrazy

date of exhibition: 1977/08/26
institution: Okresní kulturní středisko
type of exhibition: autorská