Z tvorby severomoravských umělců - malby, grafika, plastika

date of exhibition: 1977/09/16 - 1977/09/22
institution: Galerie Dílo
type of exhibition: kolektivní