Chebské reliéfní intarzie

date of exhibition: stálá expozice
institution: Galerie výtvarného umění v Chebu
type of exhibition: kolektivní