Marie Šechtlová: Ilustrace a grafiky

Subordinate Document
published, title (subtitle)
1977   Pražské výstavy v závěru roku 1977 (Kronika)