Essl Art Award CEE 2013

date of exhibition: 2013/05/31 - 2013/06/30
institution: Centrum pro současné umění Futura
type of exhibition: kolektivní