Postawy

date of exhibition: 1980/08
institution: Foto Medium Art (Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu)
type of exhibition: kolektivní