Dokumenty stref polarnych

date of exhibition: 1982/04 - 1982/06
institution: Foto Medium Art (Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu)
type of exhibition: kolektivní