Kontakt - Od kontemplacji do agitacji

date of exhibition: 1980/10
institution: Foto Medium Art (Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu)
type of exhibition: kolektivní