Miroslav Hrdina: Obrazy, plakáty, ilustrace

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1981   Miroslav Hrdina: Obrazy, plakáty, ilustrace