Neúprosné světlo: Sociální fotografie v meziválečném Československu

date of exhibition: 2012/09/14 - 2012/10/28
institution: Leica Gallery Prague
type of exhibition: kolektivní