Nigerijský textil a plastika

date of exhibition: 1966/07/07 - 1966/08/14
institution: Galerie Československý spisovatel
type of exhibition: kolektivní