Alina Szapocznikow

institution, city, address
Muzeum Sztuki w Łódzi, Lodž (Łódź), Więckowskiego 36