Jan Vytiska: Mám lepší hříchy, než jsou ty vaše

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2013   Jan Vytiska: Mám lepší hříchy, než jsou ty vaše
Subordinate Document
published, title (subtitle)
2013   Vyhřezlé oko ve valašské dřevěnici
Program
published, title (subtitle)
2013   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Podzim / Herbst 2013)