Fantastický realismus 1960-1966

date of exhibition: 2013/11/14 - 2014/01/30
institution: Galerie města Plzně
type of exhibition: kolektivní