Umělecké sklo a keramika z Krakova

Subordinate Document
published, title (subtitle)
1978   Pražské výstavy v červnu a červenci (Kronika)