Ladislav Kacvinský: Sochárske dielo

institution, city, address
Spišské múzeum, Levoča (Levoča), Mierové námestie 40