Umění a stín / Art and Shadow

date of exhibition: 2014/02/06 - 2014/03/23
institution: České centrum Praha
type of exhibition: kolektivní