Nablízko a nadostřel 3

date of exhibition: 2013/05/26 - 2013/08/04
institution: Sýpka Klenová
type of exhibition: kolektivní