Chile: Grafika Latinské Ameriky proti fašismu

date of exhibition: 1978
institution: Zámek Duchcov
type of exhibition: kolektivní