Výtvarníci Litoměřicka

date of exhibition: 1965
institution: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
type of exhibition: kolektivní