Česká kresba a grafika čtyřicátých let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary

date of exhibition: 1985/04/13 - 1985/12/31
institution: Letohrádek Ostrov
type of exhibition: kolektivní