České umění papíru / Czech Paper Art

date of exhibition: 1985/10/15 - 1985/11/15
institution: Institut průmyslového designu
type of exhibition: kolektivní