Wlastimil Hofman

date of exhibition: 1947/02
institution: Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
type of exhibition: autorská

notes:
jeho poslední výstava,
katalog k ní napsal přítel Jiří Karásek