Užité umění mladých '79

date of exhibition: 1979/07/24 - 1979/09/09
institution: Mánes
type of exhibition: kolektivní

notes:
143 účastníků ze VŠUP, DAMU, FAMU a AVU