České výtvarné umění 20. století: Obrazy a plastiky

Picture
published, title (subtitle)
1911   Zátiší s vázami