České maliarstvo 20. storočia zo zbierok Národní galerie v Prahe

Picture
published, title (subtitle)
1910-1911   Lom v Braníku
1912   Portrét dámy