Český portrét

Picture
published, title (subtitle)
1907   Trojportrét
1910   Podobizna čtenáře
1911   Podobizna prof. Posejpala (Portrét muže)
1916-1917   Podobizna důstojníka