Tradice polského dělnického hnutí ve výtvarném umění

date of exhibition: 1979
institution: Museum Vladimíra Iljiče Lenina
type of exhibition: kolektivní