J. Kříž: Česká krajina - obrazy

institution, city, address
Muzeum středního Pootaví, Strakonice (Strakonice), Zámek 1