Jaroslav Němeček: Keramika, Svatopluk Klimeš: Tapiserie

date of exhibition: 1978/12/03 - 1979/01/07
institution: Okresní vlastivědné muzeum
type of exhibition: kolektivní