43. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes

date of exhibition: 1913/04/19 - 1913/06/15
institution: Pavilon Mánesa
type of exhibition: kolektivní