Tibor Kavecký: Sochárske dielo

institution, city, address
Zväz slovenských výtvarných umelcov, Mestská organizácia, Bratislava (Bratislava), Gorkého ulica 11, Bratislava