The Reunion of Poetry and Philosophy

institution, city, address
Galerie hlavního města Prahy, Praha, Staroměstské náměstí 605/13