Poezie magického realismu

date of exhibition: 2002/09/26 - 2002/11/24
institution: Galerie moderního umění
type of exhibition: kolektivní