Nablízko a nadostřel 4

date of exhibition: 2014/05/25 - 2014/07/27
institution: Sýpka Klenová
type of exhibition: kolektivní