Malba a plastika 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy

date of exhibition: 1984/05 - 1984/06
institution: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
type of exhibition: kolektivní