Karel Štěch: Grafické dílo

date of exhibition: 1978/11/14 - 1979/01/31
institution: Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech
type of exhibition: autorská

notes:

Výstava uspořádána k 70. výročí umělcova narození.