Dušan Jurkovič: Výstava životního díla

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1947   Dušan Jurkovič: Výstava životního díla
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2000   90 let Domu umění města Brna (Seznam výstav a katalogů)