Nesnesitelný půvab buržoazie

date of exhibition: 2004/12/16 - 2005/01/14
institution: Galerie České pojišťovny
type of exhibition: kolektivní