Miroslav Lorenc - Jaromír Krejcar: zlínská moderní architektura a pražská avantgarda

institution, city, address
Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín), Dům umění, nám. T.G.Masaryka 2570