Gustav Klimt, Ernst Klimt a Franz Matsch: Apoteóza básnického umění (1886)

date of exhibition: 1996/01/31
institution: Galerie Rudolfinum
type of exhibition: kolektivní